Vaatimukset

Vaatimukset

Sen varmistamiseksi, että koulutukseen ja kokeeseen hyväksytään vain tekniset vaatimukset täyttäviä osallistujia, CMSE®-koulutukselle määritettiin tietyt osallistumiskriteerit. Kiinnostuneiden on täytettävä ilmoittautumislomake kokonaan. Tiedot osoittavat, täyttääkö hakija vaatimukset. Vain virallisella ilmoittautumislomakkeella toimitetut hakemukset käsitellään.

Osallistumiskriteerit

Lomakkeet arvioidaan Pilzin ja TÜV NORDin työntekijöiden muodostaman asiantuntijaryhmän laatimien ohjeiden mukaan. Ammatillinen tutkinto, tähänastinen kokemus koneturvallisuuden alalta ja nykyinen työpaikka huomioidaan.

Hakijan on lisäksi täytettävä vähintään yksi seuraavista kriteereistä:

Kriteeri 1:

Yli 5 vuoden kokemus turvallisuuden alalta

Monivuotinen työkokemus yhdellä tai useammalla koneturvallisuusalalla, esim. teknologia, turvallisuuteen liittyvä suunnittelu ja valmistus, turvallisuuteen liittyvä huolto ja korjaus (yli 5 vuotta).

 

 

 

 

Kriteeri 2:

Tutkinto JA yli 1 vuoden kokemus

Yliopistotasoinen, vähintään kaksivuotinen koulutus luonnontieteiden, insinööritaidon, tekniikan, koneiden suunnittelun, huollon tai korjauksen alalta.

JA...

Vähintään yhden vuoden käytännön kokemus yhdellä tai useammalla koneturvallisuusalalla esim. teknologia, turvallisuuteen liittyvä suunnittelu ja valmistus, turvallisuuteen liittyvä huolto ja korjaus .