Krav

Krav

For at sikre, at der kun godkendes deltagere til kurset og prøven, som opfylder de tekniske krav, er der fastlagt bestemte deltagelseskriterier for CMSE®. Alle interesserede skal udfylde tilmeldingsformularen komplet. De registrerede oplysninger fortæller, om den interesserede person opfylder betingelserne. Kun ansøgninger, som afleveres i form af den officielle tilmeldingsformular, kommer i betragtning.

Betingelser for deltagelse

Formularerne bedømmes ud fra retningslinjer, der er koordineret af en ekspertgruppe bestående af Pilz som ekspert inden for maskinsikkerhed og TÜV NORD. I din ansøgning tages der hensyn til erhvervsmæssige kvalifikationer, hidtidige erfaringer i forbindelse med maskinsikkerhed og aktuel beskæftigelse.
 

Det ene af de to følgende kriterier skal være opfyldt som minimumkrav til en ansøgning:
 

Kriterium 1:

Mindst 5 års erfaring inden for maskinsikkerhed

Mange års erhvervserfaring og uddannelse inden for et eller flere områder i forbindelse med maskinsikkerhed, f.eks. teknologi, sikkerhedsrelateret konstruktion og produktion, sikkerhedsrelateret vedligeholdelse og reparation (mindst 5 år).        

 

                                    
 

                      

                               

Kriterium 2:

Kvalifikationer OG mindst 1 års erfaring

Formelle kvalifikationer inden for områderne almen naturvidenskab, ingeniørvidenskab, teknologi, konstruktion og design eller vedligeholdelse og reparation af maskiner fra et universitet/en højere teknisk læreanstalt med en uddannelse på mindst to år.

OG...

Mindst et års praktisk erfaring inden for et eller flere områder i forbindelse med maskinsikkerhed, f.eks. teknologi, sikkerhedsrelateret konstruktion og produktion, sikkerhedsrelateret vedligeholdelse og reparation.